توزیع سیم کارت ایرانسل برای ورزشکاران با همت تربیت بدنی بیدخت و با مشارکت هیئت بومی محلی و نمایندگی ایرانسل انجام شد . در این اقدام قریب ۱۰۰ سیم کارت ایرانسل به ورزشکاران و دست اندرکاران برنامه های ورزشی بیدخت اهدا شد . از همکاری صمیمانه اقایان  بابایی و مرتضایی(نماینده ایرانسل ) و نیز اقای کاظمی و نیکخواه کمال تشکر و قدردانی داریم .

با توافق صورت گرفته و در صورت تایید نهایی ،  برنامه پیاده روی همگانی بیدخت  در شهریور ماه  ۵۰۰ سیم کارت توزیع خواهد شد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت