به گزارش ندای گناباد، مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد با حضور خسرو منعمی، معاون امور شهرستان های اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و جمعی از ورزشکاران گنابادی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات ۵ ساله حسین شاهدوست در سمت ریاست اداره ورزش و جوانان گناباد قدردانی و علی فاضلی به عنوان سرپرست جدید این اداره منصوب شد.

فاضلی متولد شهرستان نیشابور بوده و پیش از این در معاونت اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور مشغول به خدمت بوده است.

ضمنا نماینده اداره ورزش و جوانان شهر بیدخت در این مراسم حضور داشت.

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (1) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (2) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (3) 

 

 

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (4) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (5) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (6)

 

 

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (7) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (8) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (9)

 

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (10) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (11) مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد (12)

 

(منبع خبر: ندای گناباد)