با توجه به عدم موافقت مسئولان سالن قائم عج برای استفاده از سالن برای باشگاه تنیس روی میز یک میز برای استفاده عموم به صورت موقت تا در اختیار گرفتن سالن دیگری در سالن تربیت بدنی بیدخت قرار داده شده است . علاقمندان می توانند برای استفاده در ساعات صبح و عصر با هماهنگی با مسئول سالن استفاده نمایند .