جهت شرکت در مسابقات دانش آموزی استان

تیم های ژیمناستیک و طناب زنی دختران و پسران بیدخت تمرینات فشرده خود را در خانه ژیمناستیک بیدخت آغاز کردند .

این ورزشکاران از تاریخ ۱۷ خرداد ماه الی ۲۷ خرداد ماه به مسابقات استانی اعزام خواهند شد

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت

تمرینات فشرده تیم ژیمناستیک، طناب زنی بیدخت