ریاست محترم هیئت ژیمناستیک استان خراسان رضوی 

جناب آقای معماریان

از حسن انتخاب آقایان

صادق شیرآل‌محمدبه عنوان مسوول کمیته مربیان،

سیدعلی حسینی به عنوان مسوول کمیته داوران و

کیانوش حقیقی به عنوان مسوول کمیته آموزش و تحقیقات 

که افرادی با تجربه و از بطن این رشته مفرح هستند کمال تشکر و قدردانی داریم .

طی  جلسات صورت گرفته مسئول هیئت ژیمناستیک شهرستان گناباد در مهرماه با آقایان حقیقی و شیر ال محمد و علاقه این بزرگواران بر توجه به ژیمناستیک شهرستان ها و بخصوص گناباد ، اینده بسیار روشنی برای ژیمناستیک گناباد و بخصوص بیدخت متصور هستیم . 

منبع : روابط عمومی هیئت ژیمناستیک گناباد

15986d7bf1a563801d0e528d2a23b75d