تربیت بدنی بیدخت مراتب تشکر خود را از اعضاء هیئت مدیره و در راس آن مدیریت تعاونی مسکن مهر بیدخت جناب آقای رضا عجم به جهت در اختیار گذاشتن تانکر آب به صورت امانی  برای ابیاری چمن ورزشی بیدخت اعلام می دارد .

همچنین تشکر ویژه از شورای قنات بیدخت به جهت همکاری و سرعت عمل در بهسازی مسیر قنات و مشکل بوجود آمده ، دارد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت/ لشکری

برچسب‌ها