تربیت بدنی بیدخت مراتب تشکر ویژه خود  را از آقایان جمعه ( مسئول اداره برق بیدخت : به جهت بهسازی سیستم روشنایی استادیوم ورزشی و تلاش های بسیار ایشان در همکاری بیشتر با تربیت بدنی ) و آقای مهندس یگانه ( به جهت همکاری از طرف جهاد کشاورزی گناباد به جهت ترمیم و بهسازی مسیر قنات و اعطاء یک دستگاه  کامپیوتر به تربیت بدنی بیدخت )  و جناب آقای امانیان و مصطفی محمدی ( در جهت نصب نورافکن های چمن ورزشی ) اعلام می دارد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

برچسب‌ها