اعضا محترم شورای اسلامی شهر بیدخت و شهردار محترم  جناب اقای مهندس میر بیدختی در جشن چهارشنبه پایان سال در پارک زائراز منتخبین ورزش بیدخت تقدیر نمودند . در این برنامه از کشتی گیران مقام اور مسابقات اموزشگاه ها ، باشگاه های فجر و اوای کویر بیدخت و بانوان فعال ورزشی و مسئول تربیت بدنی بیدخت تقدیر شد .

از سوی شورای محترم اسلامی شهر بیدخت به نفرات اول کشتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ، مقام دوم ۵۰۰۰۰۰ ریال و مقام سوم ۲۵۰۰۰۰ ریال اهدا شد . همچنین از مدیر عاملین محترم باشگاه های فجر بیدخت به دلیل اولین حضور در سوپر لیگ استان و آوای کویر بیدخت بجهت قهرمانی در مسابقات زیر گروه استان تقدیر بعمل آمده و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به این عزیزان اهدا شد .

در جهت حمایت از ورزش بانوان نیز به ۴ بانوی فعال ورزشی بیدخت سرکار خانمها حسینی (مربی ایروبیک) ،شفیعی (مربی ورزش صبحگاهی ) ، صادقی پناه(مربی تکواندو) و رفیعی (سرپرست و مربی والیبال ) مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال اهدا گردید . ورزش و جوانان بیدخت از حمایت های شهردار محترم و شورای اسلامی جهت انگیزه دادن به ورزشکاران بیدخت تقدیر و تشکر می نماید . خاطر نشان می شود در مراسم پایان سال هیئت های ورزشی در هفته گذشته   از ۳۲ مسئول و مربی هیئت های مختلف ورزشی از طرف ورزش و جوانان  و شورای اسلامی تجیلیل شد.

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

(عکس: رضازاده وبسایت شهرداری بیدخت)