در هفته سلامت و روز دندانپزشک مسئولین ورزش و جوانان  با حضور در مطب دکتر قرچه از ایشان به پاس همراهی و حمایت های همه جانبه از هیات های ورزشی  و ورزشکاران شهر بیدخت تقدیر نمودند . خاطر نشان می شود جناب آقای دکتر رحمت الله قرچه از اسفند ماه ۹۶ به عنوان مسئول کمیته پیشکسوتان ورزش شهر بیدخت انتخاب شده اند.

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت