در طی مراسمی در منزل مرحوم دکتر نقره در شهر بیدخت تقدیر و تشکر از  خانواده ایشان  صورت گرفت . در این دیدار که ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد جناب آقای شاهدوست و مسئول ورزش و جوانان بیدخت آقای قاسم زاده و مسئولین ورزشی بانوان شهرستان حضور داشتند از همسر مرحوم دکتر نقره و فرزند ایشان حمید آقای نقره در جهت کمک های مادی و معنوی در بعد زیر ساختی ورزش بیدخت تقدیر و تشکر شد .

آقای شاهدوست در این بازدید ضمن بیان این نکته که کمک های خانواده نقره زمینه خیر و برکت هم برای خانواده ایشان و باقی صالحات برای دکتر نقره می باشد خاطر نشان نمودند با توجه به فکر باز خانواده ایشان در مسایل ورزشی و فرهنگی امید ان می رود که انجام اینکار نقطه شروعی برای کمک های سایر خیرین در ورزش شهر بیدخت و شهرستان گناباد باشد .در پایان لوح تقدیر  و هدیه ای به رسم یادبود از طرف اداره ورزش و جوانان بیدخت تقدیم خانواده دکتر نقره شد .

خاطر نشان می شود خانواده مرحوم دکتر نقره از نیمه شهریور ماه  سال ۱۳۹۲ مبالغی به صورت ماهیانه و متداوم برای هزینه نگهداری استادیوم ورزشی  که به نام ان مرحوم نامگذاری شده است  و توسعه ورزش پرداخت می نمایند .

DSC03949

روابط عمومی ورزش و جوانان شهر بیدخت