به همت مسئول برگزاری کلاسهای کشتی بیدخت اقای رسولی  و پیگیری و تامین هزینه از سوی مسئول تربیت بدنی بیدخت سیستم روشنایی سالن کشتی و رزمی بعد قریب ۱۸ سال که هیچگونه مرمتی نشده بود تعویض شده و برای برگزاری کلاسهای کشتی و رزمی اماده شد . با توجه به درب ورودی سالن و عدم ورود بالابر به داخل سالن این کار با استفاده از داربست و زحمت زیاد انجام شد .

beydokhtsport2 beydokhtsport

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت