از دوستان ورزشی که در روز یک شنبه ۲۵اسفندماه از ساعت ده صبح الی ۶عصر کمک رسان ما در امر کودپاشی و زدن علف های هرز چمن ورزشی بیدخت بودند کمال تشکر را داریم.

اقایان  زاهدی ،مهدی دهمرده  رحمت الله کاظمی و نیکخواه

و نیز تشکر ویژه از دانش آموزان دبستان شید رفیعی بیدخت و معلم  محترم پایه ششم  برای همکاری در زدن علف های هرز که در روز سه شنبه ۲۷ اسفند کمک رسان ما بودند .

برچسب‌ها