برادر عزیز

جناب آقای اصغر اکبری

داور ارزنده فوتبال شهرستان

درگذشت پدر گرامیتان را بشما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده مارا در غم خود شریک بدانید .

روابط عمومی هیئت فوتبال بیدخت

برچسب‌ها