با همت و تلاش دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی امیر المومنین ع گناباد در قالب درس شناخت تاسیسات ورزشی طراحی و ترسیم اولیه و نقطه یابی رئوس زمین در چمن دکتر نقره بیدخت انجام شد .

IMG_۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۹۰۰۰۴ IMG_۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۹۰۱۵۷ IMG_۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۸۵۹۴۷ IMG_۲۰۱۵۰۴۱۱_۰۸۵۹۵۹


  1. صادق نوریانی گفت:

    به امید آبادی و آبادانی بیدخت در بحث وزرش با همت و کوشش بی دریغ مدیر شایسته آقای قاسم زاده ی عزیز
    ممنون