بعد ا ز موفقیت تیم دانش اموزی بیدخت در مسابقات ژیمناستیک ؛ ورزشکاران بیدختی در رشته دوومیدانی و کشتی نیز افتخار افرینی نمودند.  از زحمات مربیان این ورزشکاران که زمینه  موفقیت را فراهم نموده اند صمیمانه سپاسگزاریم.

کسب مقام سوم آقای عادل دولتخواه در مسابقات کشتی فرنگی دانش اموزان استان

کسب مقام سوم آقای عادل دولتخواه در مسابقات کشتی فرنگی دانش اموزان استان

کسب مقام سوم ۵۰۰۰ متر توسط دونده شهر بیدخت جناب اقای امیر حسین صفری در مسابقات جوانان کشور