جناب آقای ابوالفضل صفری

موفقیت جنابعالی را در کسب مدرک داوری درجه یک فوتبال تبریک عرض  می نماییم. امید است در سایه تلاش و پشتکار شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.

هیئت فوتبال بیدخت