استاد گرامی

جناب اقای دکتر هاشمی جواهری

انتخاب شایسته حضرتعالی را بعنوان مدیر عامل تربیت بدنی استان قدس رضوی تبریک عرض نموده و امیدواریم با حضور حضرتعالی در این جایگاه همانند گذشته در خصوص توسعه ورزش شهرستانهای استان خراسان رضوی  علی الخصوص شهر بیدخت مساعدت فرمایید . ارزوی  سلامتی و موفقیت روز افزون برایتان از خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت های ورزشی و نماندگی ورزش وجوانان شهر بیدخت