رسولُ اللّه صلى الله علیه و آله : أنـا دَعوَهُ إبـراهیمَ ، قالَ وهُـو یَرفَعُ القَواعِدَ مِن البَیتِ : «ربَّنا و ابْعَثْ فیهِم رَسُولاً مِنْهُم … »؛
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : من (همان) دعاى ابراهیم هستم که هنگام ساختن پایه هاى کعبه گفت : «اى پروردگار ما ، در میان آنان رسولى از خودشان برانگیز …

عید مبعث بر کلیه مسلمانان جهان مبارک باد .