جناب آقای امیر حسین صفری (  نمایندهیئت دوومیدانی شهر بیدخت ) 

کسب مقام نخست مسابقات منطقه ای کشوری در رشته دوی استقامت ۳۰۰۰ متر که در شهر گنبد برگزار شده را به شما نوجوان با استعداد و پر تلاش و خانواده محترمتان که  یاری دهنده و حمایت کننده شما در این وادی ورزشی می باشند صمیمانه تبریک می گوییم .

untitledورزش و جوانان بیدخت

اداره ورزش وجوانان بیدختuntitled