جناب اقای امینی

انتخاب شایسته شما را بعنوان ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریک عرض نموده و از زحمات جناب اقای فاضلی در مدت زمان حضور ایشان و عنایاتی که به شهر بیدخت داشتند صمیمانه تقدیر می نماییم.

امیدواریم با حضور اولین بیدختی در راس ورزش شهرستان توجهات ویژه و بایسته به کل شهرستان علی الخصوص به شهر بیدخت افزون گردد.

جناب اقای ولی پور معاونت محترم اداره کل ورزش و جوانان در انتهای برنامه تودیع و معارفه از سالن ورزشی و استادیوم ورزشی دکتر نقره بازدید بعمل اوردند.

ورزش و جوانان بیدخت