فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر و هفته  وحدت و ولایت و بصیرت گرامی باد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت