سیستم روشنایی و لامپ های سالن ورزشی فوتسال بیدخت به همت مسئول مجموعه ورزشی بیدخت به سازی شد .

با تشکر ار اقایان رضا نیکخواه ، رحمت الله کاظمی و جمعه

و تشکر ویژه از  کارشناسی محترم تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گناباد آقایان پورعیدی و عصفوری

DSC04670

ورزش و جوانان بیدخت