یک دور کلاس مربیگری کاراته درجه ۳ و ۲ در بخش خواهران و برادران در شهر مشهد برگزار می شود . علاقمندان برای دریافت معرفی نامه کلاس های مربیگری به دفتر تربیت بدنی بیدخت مراجعه نمایند .

شرایط : دارا بودن سن ۱۸ سال کامل و کمربند مشکی دان یک 

هیئت رزمی ورزش و جوانان بیدخت