جلسه و کارگاه آموزشی جودو به همت هیئت جودو تربت حیدریه و گناباد در محل سالن شهدای بیدخت برگزار گردید. این کارگاه آموزشی با شرکت بیش از ده تن از اساتید و پیشکسوتان جودو شهرستان تربت حیدریه و سی نفر از هنرجویان و مربیان گناباد و بیدخت برگزار شد .
در این کارگاه یک روزه اموزشی   اساتید شهرستان تربت حیدریه ( استاد شوریان_ اسحاق زاده_ رباطی_ آذری_ مقربی_ شاه پسند)  و همچنین اساتید شهرتان گناباد ( مهدوی_ یعقوبی_ حسینی _ قاسمی)  حضور داشتند و به تبادل فن و نظر  در خصوص تکنیک های روز جودو پرداختند . ورزش و جوانان بیدخت  از مسئولین و مربیان هیئت جودو شهر بیدخت و گناباد  که زحمت برگزاری این کارگاه آموزشی را کشیدند تشکر و قدردانی می نماید.

این دوره به همت استاد اسکندری و به میزبانی هیئت جودو شهر بیدخت در روز جمعه ۱۶تیرماه برگزار گردید .

ورزش و جوانان شهر بیدخت