با حضور ۶۵ دانش اموز از پایه های مختلف تحصیلی مسابقات ژیمناستک دختران شهرستان گناباد در ۲۰ بهمن ماه برگزار شد . در این مسابقات ژیمناست ها در حرکات زمینی با یکدیگر در محل خانه ژیمناستیک بیدخت به رقابت پرداخته و به نفرات برتر از سوی مدریرت و معاونت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد لوح تقدیر و مدال اهداء گردید .