در ششمین روز از دهه مبارک فجر ورزش و جوانان بیدخت با مشارکت ستاد دهه فجر و باشگاه بدنسازی غدیر بیدخت مسابقات پرس و لیفت در شهر بیدخت برگزار شد . این رقابت ها که با استقبال جوانان و نوجوانان برگزار شد نتایج ذیل حاصل شد :

در رشته پرس قدرتی :

در وزن ۵۰ -۴۰ کیلیو گرم    ۱- رضازاده     ۲- بلوچی

در وزن ۷۰-۶۰ کیلو گرم     ۱- وقاری    ۲- حسینی     ۳- ترکاء

در وزن ۸۰-۷۰کیلو گرم     ۱- شیدایی    ۲-فانی زاده

در وزن+۹۰ کیلو گرم     ۱- سالاری   ۲- فخاری

 

در رشته لیفت قدرتی :

در وزن ۵۰ -۴۰ کیلیو گرم    ۱- رضازاده     ۲- بلوچی   ۳- شیدایی

در وزن ۷۰-۶۰ کیلو گرم     ۱- وقاری    ۲- ترکاء     ۳- حسینی

در وزن ۸۰-۷۰کیلو گرم     ۱- فانی زده    ۲-شیدایی

در وزن+۹۰ کیلو گرم     ۱- سالاری   ۲- فخاری

در پایان برنامه با حضور مسئولین حاضر در جلسه به مقام اوران لوح تقدیر و به نفرات برتر هر وزن بن خرید لوازم ورزشی اهدا گردید .

ورزش و جوانان بیدخت