هیئت بدنسازی  بیدخت در نظر دارد مسابقات قویترین مردان شهرستان گناباد را در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۳ برگزار نماید . لذا علاقمندان به جهت شرکت در مسابقات و یا کمک به برگزاری بهتر مسابقات می توانند به مسئول هیئت و مدیر برگزاری این مسابقات جناب آقای علی کاظمی  مراجعه نمایند .

شماره دفتر تربیت بدنی : ۵۷۳۳۳۶۳۶

همراه مسئول هیئت : ۰۹۳۶۳۱۶۷۹۱۹

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت