هیئت فوتبال بیدخت در نظر دارد یک دوره مسابقه فوتسال رده نوجوانان در شهر بیدخت برگزار نماید .

متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به دفتر هیئت فوتبال و یا با مسئول فنی و اجرایی مسابقات مراجعه نمایند .

هیئت فوتبال بیدخت

fut noj-page-001