ورزش و جوانان بیدخت با همکاری کانون شهدای مسجد جامع  یک دوره مسابقات شطرنج ویژه دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول برگزار نمود . در این رقابت ها که در محل کانون شهدای مسجد جامع برگزارشد ، ۱۲ شطرنج باز حضور داشته که در پایان آقایان محمد عشقی و صالح علی اکبری حائز مقام های برتر شدند .

تربیت بدنی بیدخت از مسئولین محترم کانون شهدای مسجد جامع به خصوص حاج  اقای شکوهی و مسئول برگزاری مسابقات امیر شریفی تشکر و قدردانی می نماید . (عکس : شریفی )

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت

مسابقات شطرنج دهه فجر بیدخت