ورزش و جوانان بیدخت با همکاری هیئت های ورزشی و نیز مشارکت شورای اسلامی  در هفته دوم فرودین ماه مسابقات بومی محلی ( کبدی ، طناب کشی و …) برگزار می نماید . علاقمندان به جهت شرکت در مسابقات و اطلاعات بیشتر به تربیت بدنی بیدخت مراجعه نمایند . اطلاعات تکمیلی بزودی در سایت تربیت بدنی اعلام خواهد شد .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت