با توجه به پایان زمان رای گیری از همشهریان و مربیان ورزشی بیدخت ، با یاری خداوند متعال مراسم  تجلیل از برترین های ورزشی بیدخت در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۳برگزار می شود .به جهت انتخاب برترین های ورزشی بیدخت از طریق همشهریان ۱۲۰۰ پیامک ارسال شده و نیز از قریب ۳۵ مربی و کارشناس ورزشی در شهر بیدخت و مسئولان شهرستان نظر خواهی صورت گرفته است.

زمان ومکان این مراسم برای حضور تمامی مدعوین به زودی اطلاع رسانی خواهدشد.