در روز ۱۷ فروردین ماه مسئولین هیئت های ورزشی شهرستان گناباد گرد هم امده و به بیان گزارشات و فعالیت های خود در سال ۹۳ و بیان برنامه های سال ۹۴ پرداختند .

در این جلسه که در محل سالن مسجد ابوالفضلی برگزار شد تمامی روسای هیئت های ورزشی برنامه های سال ۹۳ که برگزار نموده و برنامه هایی که برای سال ۹۴ در نظر گرفته اند را مطرح نمودند . در این جلسه مسئول تربیت بدنی بیدخت نیز ضمن بیان فعالیت های هیئت ژیمناستیک در سال ۹۳ ، گزارش فعالیت های ورزش و جوانان بیدخت در سال ۹۳ را نیز ارائه نمدند . در این جلسه مسئولین هیئت های ورزشی بیدخت آقایان رحمت الله کاظمی ، مهدی دهمرده ، علی کاظمی و خانم ها شکاری و صفری نیز حضور داشتند.

این جلسه با همت اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد آقای شاهدوست برگزارشد که آقای دکتر محمدپور عضو شورای اسلامی شهرستان نیز حضور داشتند .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت

2

5 6