تربیت  بدنی بیدخت در نظر دارد با همکاری هیئت همگانی شهرستان پیاده رویی همگانی برگزار نماید .

این پیاده روی در روز جمعه ۲۳ اسفند ماه در ساعت ۳۰ ۷ برگزار خواهد شد . لذا نهادها و دیگر ورزشکاران و هنرمندان بیدختی که برنامه خاصی برای اجرا در پایان مراسم  می توانند اجرا نمایند برای گنجاندن در برنامه به مسئول ورزش های همگانی بیدخت اقای اکبر نیکخواه ۰۹۱۵۵۳۳۴۲۳۷ مراجعه نمایند  .

برگزاری این مسابقات بر عهده ورزش های همگانی بیدخت به ریاست آقای اکبر نیکخواه خواهد بود. در پایان مراسم جوایزی ارزنده ای به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد .

مسیر پیاده روی همگانی :  پارک مقابل دبیرستان زهره بنیانیان……. پارک شش هکتاری

توزیع برگه های قرعه کشی : مقابل دبیرستان زهره بنیانیان ساعت ۳۰ ۷ صبح