با برگزاری ۱۳ بازی از مسابقات والیبال جام رمضان بیدخت یادبود شهید خاکی این مسابقات به روزهای پایانی خود نزدیک می شود . با توجه به تغییر دو بازی از مسابقات به دلیل تداخل بازی های شهرستان دو بازی باقیمانده به شرح زیر برگزار خوهد شد :

۱- مدیریت اموزش و پرورش شهرستان گناباد – کاخک    یک شنبه ۲۸/ ۴ / ۹۴ ساعت ۲۰

۲- شهرداری بیدخت – کاخک ( بازی تعیین کننده قهرمان )  دوشنبه ۲۹ / ۴  ۹۴ ساعت ۲۰ 

مراسم اختتامیه و اهدا جوایز نیز در روز دوشنبه ۲۹ / ۴ / ۹۴ ساعت ۲۱ برگزار خوهد شد. 

دیشب در ادامه بازی ها تیم شهرداری بیدخت موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مدیریت آموزش و پرورش را شکست داد.

ورزش و جوانان بیدخت    

( عکس : قمری )

IMG_20150719_081214 IMG_20150719_081233 IMG_20150719_081302 IMG_20150719_081329 IMG_20150719_081340 IMG_20150719_081444