بازی رده بندی 

غیاثی بهاباد  **   شهرداری گناباد  ( پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت   ۱۹)

*****

بازی فینال 

کاخک **اتحاد نوغاب(   جمعه  اول شهریور ماه ساعت  ۱۹)

باتوجه  به استقبال بی سابقه از مسابقات والیبال شهر بیدخت ، این رقابت ها به مراحل پایانی خود نزدیک می شود .

بر طبق برنامه روز سه شنبه ۲۹/۵/۹۲ در مرحله ضربدری تیم های اتحاد نوغاب با تیم غیاثی بهاباد , شهرداری گناباد  با تیم کاخک بازی خواند داشت .

مسابقه رده بندی نیز در روز پنج شنبه ۳۱/۵/۹۲ در ساعت ۱۹ و بازی فینال و اختتامیه مسابقات نیز در روز جمعه ۱/۶/۹۲ برگزار می شود . از علاقمندان در خواست می شود در برای تشویق تیم های مورد

نظر خود در این مسابقات در سالن حضور داشته باشند .