در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ در ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۰:۳۰ رقابت های نفس گیر و حذفی چهار تیم برای رسیدن به فینال مسابقات فوتسال جام فجر بیدخت برگزار خواهد شد . طبق برنامه فینال مسابقات جام فجر بیدخت با حضور مسئولین در ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه در سالن فوتسال بیدخت برگزار می شود .

برنامه بازیهای ماقبل فینال :

پیروزی باغسیاه…………………. پایگاه شهید بقایی

مهسان الکتریک ………………. پایگاه شهید علی حسینی

header