با تشکر از مسئولین محترم هیئت فوتبال شهر بیدخت و ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی . منتظر حضور پر رنگ همشهریان در سالن ورزشی شهید عفیفی بیدخت هستیم .

نتایج مسابقات ۹/۲۷:
✅علمی کاربردی ۰ علم الهدی ۱ ✅آموزشکده فنی ۱ پیام نور ۳
✅آموزش عالی ۷ آهنگران ۰
✅شهید زمانیان ۲ پست بانک ۳

نتایج مسابقات شب دوم ۹/۲۸

✅دلاوران آهنگران۳ دانشکده فنی۱

✅مجتمع آموزش عالی۶ پیام نور۲

✅علمی کاربردی۱ پست بانک ۱

✅شهید زمانیان۱ پیام شهید سالاری ۴

نتایج مسابقات ۹/۲۹:

✅علم الهدی ۳ پست بانک ۲
✅دانشکده فنی ۱ مجتمع آموزش عالی ۴
✅پیام شهید سالاری ۰ علمی کاربردی۲
دلاوران آهنگران ۰ پیام نور ۴

نتایج مسابقات شب چهارم ۱۰/۰۱:

✅شهید زمانیان۰ علمی کاربردی۶

✅ شهید سالا ری۴ علم الهدی ۳
**مسابقات امشب (۱۰/۰۲) به شنبه ۱۰/۰۴ منتقل شد.