مدیر مجموعه : اقای  دهمرده  – هیئت باستانی (۰۹۱۵۵۳۳۴۱۸۰)

مسئول هماهنگی کلاسها: اقای نیکخواه (۰۹۱۵۹۳۴۰۸۹۱)

ورزش و جوانان بیدخت

برنامه سالن ورزشی رزمی بیدخت(شهید گلشن) -