ورزش و جوانان بیدخت بنا به پیشنهاد اقای هاشمی از مسئولین هیئت های ورزشی بیدخت در نظر دارد در شب های ماه مبارک رمضان برنامه دوچرخه سواری همگانی برگزار نماید . امید است با این کار فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از دوچرخه در برنامه های روزانه در داخل شهر ترویج گردد . علاقمندان برای شروع پرشور این حرکت ورزشی در روز ۵ شنبه ۱۸ خرداد ماه در محل تعیین شده تجمع نمایند .

ورزش و جوانان بیدخت