ضمن.  تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به استحضار همشهریان می رساند با توجه به استقبال از کلاس های ایروبیک بانوان ، دورهای مجدد ایروبیک ،استپ ایروچیر و…. زیر نظر مربی باسابقه سرکار خانم حسینی از اول ابان ماه ادامه خواهد یافت.

متقاضیان می توانند با هماهنگی و ثبت نام در دفتر امور بانوان در این کلاسها حضور یابند..

زمان کلاس.

روزهای فرد ساعت. هشت صبح

روزهای زوج ساعت ۴عصر

امور بانوان تربیت بدنی بیدخت