جناب سرهنگ ابراهیم زاده و هیئت همراه با  مسئولین محترم پایگاه شهید بقایی از کلاسهای رزمی جودو شهر بیدخت بازدید بعمل آوردند و از نزدیک از فعالیت های ورزشی پایگاه شهید بقایی و تربیت بدنی بیدخت برای نوجوانان و جوانان اشنا شدند .