جناب اقای فاضلی ریاست جدید تربیت بدنی گناباد در اولین روز کاری خود از ورزش و جوانان بیدخت و سالنهای ورزشی بیدخت بازدید بعمل اوردند . در این بازدید که مسئول هیئت فوتبال نیشابور نیز ایشان را همراهی می کردند مورد استقبال مسئول مجموعه ورزسی بیدخت اقای نیکخواه قرار گرفتند و قول مساعد در جهت همکاری همه جانبه با ورزشکاران بیدختی دادند .

مراسم-تکریم-و-معارفه-رئیس-اداره-ورزش-و-جوانان-گناباد-7