با تشکر ویژه از خبرنگار محترم روزنامه خراسان  جناب آقای صفری و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان جناب آقای توکلی در خبر رسانی این مراسم . 

خبرگزاری فارس :

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930211001143

خبرگزاری مهر :

http://www.mehrnews.com/detail/News/2282918

روزنامه خراسان:

http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=2&year=1393&month=2&day=13&id=5932030