خاطر نشان می شود این مسابقات از سوی هیات فوتبال بیدخت و کمیته فوتسال ( اقایان محسن میری ، مصطفی محمدی ، احسان حسینی و ابوالفضل صفری ) و با همکاری دو باشگاه فجر و آوا برگزار خواهد شد .

هیئت فوتبال : مصطفی محمدی و احسان حسینی

کمیته فوتسال : محسن میر

کمیته داوران : ابوالفضل صفری

http://www.saynarazavi.com/news/1415442363.html?tem=inner

footsall