جناب اقای صفری

قبولی شما را در دوره داوری ملی فوتسال که به حق شایسته شما می باشد تبریک عرض نموده و امیدواریم شاهد حضور مستمر شما در لیگ کشوری باشیم .

ورزش و جوانان بیدخت