اولین جلسه هیئت های ورزشی شهرستان گناباد با حضور اعضای هیئت های ورزشی شهرستان گناباد برگزار شد

در این جلسه ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد جناب آقای فاضلی با بیان برخی مشکلات و نیازمندی های ورزش شهرستان از اعضای ورزشی شهرستان خواستند گزارش کاملی از عملکرد یک ساله گذشته خود رادر  اختیار اداره قرار داده تا آرشیو و پایگاه اطلاعاتی هیئت ها در اداره ورزش و جوانان دایر شود.

ایشان با بیان اینکه گزارش های ارسالی به استان و وزارت خانه بر پایه آمار و اطلاعات می باشد و این آمار از روی گزارشات و  بیمه های ورزشی سنجیده می شود اظهار نمودند سعی کنید ورزش کاران را به سمت بیمه ورزشی دعوت نمایید تا علاوه بر آسوده بودن آن ها از مشکلات و خطرات احتمالی، آمار و رتبه شهرستان در سطح استان ارتقا یابد.

در پایان مراسم جناب آقای بنایی نماینده محترم شهرستان گناباد در جمع اعضای ورزشی شهرستان شرکت کردند و با شنیدن مشکلات و درخواست های آنها قول هر گونه همکاری با  مسیئولین ورزشی گناباد و بیدخت دادند.در این جلسه اقای دهمرده به عنوان نماینده تربیت بدنی بیدخت و هیئت ژیمناستیک حضور داشته و گزارش برنامه های سال ۱۳۹۴ را ارائه نمودند  .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت