برای اولین سال در شهر بیدخت با همت پایگاه شهید بقایی و تربیت بدنی  به برگزیدگان کلاسهای اموزشی جودو بعد از ازمون ارتقاء ، کمربند و حکم اهدا شد . از تمامی مسئولین برگزاری این کلاس ها که به حق کمک شایانی به پرورش صحیح جسم و روان نوجوانان و حوانان بیدخت می نمایند صمیمانه  سپاسگزاری می کنیم . خاطر نشان می شود کلاسهای اموزشی جود و در روزهای فرد ساعت ۳۰ ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن شهید گلشن بیدخت برگزار می شود .

photo_2016-12-05_15-31-23photo_2016-12-05_15-33-03

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت