خوشبختانه با همت اداره ورزش و جوانان بیدخت و گناباد و شورا و شهرداری محترم بیدخت چمن طبیعی که از نظر اداره کل هیچ گونه بودجه و توجیه اقتصادی نداشت در مهرماه امسال کاشته شد . متاسفانه در زیر ساخت های ان از سال های قبل نقصان هایی وجود داشت که نیازی به بیان ندارد . با این تفاسیر با صرف هزینه ای بالغ بر ۳ میلیون تومان از اداره ورزش وجوانان صرف کاشت و وسایل مورد نیاز در زمان کاشت شد . همه تلاش بر کاشت و کمک داشتند

اما الان . . .

با هزینه ای بالغ بر ۱ میلیون تومان فقط برای اب این چمن هیچ کس حتی برای خدا قوت هم نمی آید.دوستانی که قبلا قول کمک مادی داده اند انگار خود را به فراموشی زده اند یا هم به قول فردی لاف کمک می امدند. . با این تفاسیر اداره محترم آب و فاضلاب بیدخت نیز که نهایت همکاری را مبذول داشتند؟؟؟

این نهاد از امروز ۳۰ آبان ماه به دلیل سردی هوا لوله کشیده شده از این اداره برای کمک به آبیاری را قطع نمودند هر چند این نهاد قبل از هر گونه همکاری با اداره ورزش و جوانان بیدخت ابتدا فیش آن را ارسال نموده و بعدا اقدامات خود را پس از حصول فیش واریزی انجام می دادند .

تمام هزینه های اداره آب نیز کاملا پرداخت شده اما متاسفانه …

-با این تفاسیر تربیت بدنی بیدخت با هزینه سرسام آور اداره چمن  طبیعی تنها رها شده و همه منظرند تا راهی برای انتقاد بماند و انتقاد های بی مغز را به سمت این نهاد پرتاب نما یند .

 – متاسفانه دوستان قبل هزینه هایی را انجام داده اند که در اولویت های دهم قرار دارد . در این مدت هیچ مسئولی انگار به کف پوش سالن نگاه نکرده تا متوجه وضعیت آن شود. متاسفانه با کف پوش موجود به سال نکشیده باید سالن بیدخت را تعطیل نمود .

با همه این مشکلات تربیت بدنی بیدخت با توجه به کار انجام شده تا حد توان!!! تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن این کار بزرگ انجام خواهد داد