با توجه به اتمام دوره مسئولیت جناب اقای احسان حسینی در هیئت فوتبال بیدخت و از سویی نبود ایشان در شهر بیدخت با هماهنگی مسئولین کمیته های فوتبال و شور و مشورت ضمن تشکر از زحمات آقای حسینی در قالب ریاست هیئت و نیز برگزاری کلاس های آموزشی ، اقای مصطفی محمدی به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال بیدخت انتخاب شده و به استان معرفی شدند .

نظر به تلاش و پشتکار آقای محمدی در سنوات گذشته در هیئت فوتبال اینده بسیار خوبی برای توسعه هیئت فوتبال بیدخت قابل پیش بینی است .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت