با توجه به مکاتبات مکرر با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و هیئت فوتبال خراسان رضوی و عنایت برادر بزرگوار  جناب اقای محمد قربانیار ریاست محترم هیئت فوتبال خراسان رضوی هیئت فوتبال بیدخت به صورت مستقل شناخته شد .

با توجه به توصیه های مکرر جناب آقای قربانیار به انتخاب افراد پرتلاش و با تخصص برادر احسان حسینی به دلیل دارا بودن مدارک فوتبال به عنوان ریاست محترم هیئت و جناب آقایان مصطفی محمدی به عنوان نائب رئیس و جناب آقای محسن میر به عنوان دبیر هیئت مشخص شده که مورد تایید هیئت فوتبال خراسان رضوی قرار گرفته و در وب سایت هیئت فوتبال استان درج گردید .

تمامی مسئولین هیئت فوتبال و کمیته آموزش و داوران نیز مشخص شده که در وقت مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .

این افتخار بزرگ را جامعه ورزشی بیدخت علی الخصوص مسئولین هیئت فوتبال بیدخت و ورزشکاران فوتبالی که تا حدودی امری ناشدنی در سالیان قبل بود تبریک می گوییم .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت 

http://razavivision.com/portal/index.php/2014-01-14-21-05-10/2014-01-14-21-09-32

Untitled